Kvalitetskrav til vandet

Feldballe Vandværk er ligesom alle andre vandforsyninger i Danmark underlagt lovgivningens krav til regelmæssig analyse af drikkevandet.

Kravene til til vandkvaliteten kan ses i Tilsynsbekendtgørelsen. Heri informeres om hvor ofte vandværket skal udtage prøver, og hvilke stoffer, der skal analyseres for.

Vandværket skal tage prøver af vandkvaliteten fra boringerne, på vandværket og på ledningsnettet.
De seneste analyserapporter kan ses ved at klikke på menupunktet "Analyserapporter"
Feldballe Vandværk
Lav din egen hjemmeside med mono.net