Klageadgang:


Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende
tvister med forsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby


Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation.

Dette koster kr. 100,- som ikke tilbagebetales.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet.
Dette koster kr. 400,-.

Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse
af klager.


Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

Feldballe Vandværk
Lav din egen hjemmeside med mono.net