Regulativ
Alle vandforsyninger, der leverer vand til mere end 10 husstande, skal udarbejde et regulativ.
 
Et regulativ fastlægger en række praktiske forhold og forpligtelser mellem vandforsyningen og forbrugerne, bl.a. retten til forsyning med vand og måling af vandforbruget.
 
Regulativet er udarbejdet i medfør af vandforsyningslovens § 55, og er godkendt af Syddjurs Kommune.
 
Feldballe Vandværks regulativ kan downloades nedenfor...
Læs det fælles regulativ her (PDF-fil)
Feldballe Vandværk
Lav din egen hjemmeside med mono.net