I/S Feldballe Vandværk

Boring

Her vises en af Feldballe Vandværks boringer, hvor vandet hentes fra 40-50 meters dybde. Geologien i området er god set ud fra et vandindvindingssynspunkt.
Vandet hentes fra et sandmagasin, der er beskyttet af et 10 - 12 meter tykt lerlag.

Vandværket

På vandværket iltes vandet, så jern og mangan lettere kan renses fra.
Filtrering og rensning sker i to trykfiltertanke. Via en hydrofor distribueres vandet herefter ud til forbrugerne.

Feldballe Vandværk
Lav din egen hjemmeside med mono.net